امکانات تولید جدید اکنون در حال بهره برداری است!

November 18, 2022
آخرین اخبار شرکت امکانات تولید جدید اکنون در حال بهره برداری است!

کارخانه OUCO اخیراً یک دستگاه برش لیزری بشقاب CNC خریداری کرده است.فرآیند برش با دقت بالا لبه های صفحات تجهیزات ما را مرتب و صاف می کند.اکنون تیم جوشکاری ما با پشتیبانی قوی تر پشتیبانی می شود!

آخرین اخبار شرکت امکانات تولید جدید اکنون در حال بهره برداری است!  0

آخرین اخبار شرکت امکانات تولید جدید اکنون در حال بهره برداری است!  1