مهندس OUCO از صاحب کشتی برای تهیه نصب جرثقیل بازدید کرد

July 26, 2019
آخرین اخبار شرکت مهندس OUCO از صاحب کشتی برای تهیه نصب جرثقیل بازدید کرد

در تاریخ 26 ژوئیه 2019. مهندس OUCO برای آماده سازی نصب جرثقیل سرویس 4t از صاحب کشتی در کشتی بازدید کرد.

 

IMG_4910_副本

IMG_4922_副本