مشتریان ژاپنی آمده اند تا مدل بندر هاپر را آزمایش کنند

July 16, 2018
آخرین اخبار شرکت مشتریان ژاپنی آمده اند تا مدل بندر هاپر را آزمایش کنند

از سال 2018.7.10-12 ، گروهی از مشتریهای ژاپنی به کارخانه OUCO Group آمدند تا مدلی را که برای پروژه بنزینی بندر ساخته شده است ، مشاهده و آزمایش کنند.

بعداً ، آنها به دیدن یک قایق بندر واقعی رفتند تا ببینند که چگونه کار می کند.

بعد از این روزها ، مشتری های ژاپنی از این پروژه بسیار راضی هستند و همه چیز به راحتی پیش می رود.